Képes Sport
Nemzetisport.hu 2013.01.22 16:37 Frissítve: 2015.03.22 01:29

Játékszabály Match-Attax

 

Képes Sport – Match-Attax játék

 

Játékszabályzat

 

1. Az akció szervezője

 

A (a továbbiakban: Akció) szervezője a Ringier Kiadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 35–37., a továbbiakban: Szervező).

 

2. Az Akcióban részt vevő személyek

 

Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció

szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,

alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

 

3. Az Akció időtartama

 

Az Akció 2013. január 30-án kezdődik, és 2013. február 22-ig tart.

 

4. Az Akció menete

 

A Szervező egy tudásalapú kvízjátékot helyez el a Képes Sport heti magazinban. A kvízjáték keretében az olvasónak három-három kérdésre kell helyesen válaszolnia. Az olvasónak a játékfelhíváson szereplő szelvényt kell kitöltenie, és beküldenie. A szelvényre kell felírni a helyes válaszokat, illetve az olvasó adatait, majd a szelvényt be kell küldenie a Kiadó postacímére (1082, Budapest, Futó u. 35–37.)

 

A játék két lapszámban kerül megjelenítésre, egy lapszámban három kérdésre kell válaszolni, így összesen hat kérdésre kell beküldeni a helyes választ, összesen két szelvényen, egy borítékban.

 

A megfejtéseket február 20-ig lehet beküldeni a Kiadó postacímére, a sorsolás február 22-én lesz.

 

5. Információ az Akcióról

 

a) A résztvevők az Akcióval és a nyereményekkel kapcsolatos további információért az Akció időtartama alatt hívhatják a 06-1-460-2674-es telefonszámot hétfőtől péntekig 9.00 és 17.00 óra között.

 

A hívás díja: normál tarifa. A hívások költsége a hívó felet terheli.

 

Nyeremények:

 

Főnyeremény: 1 db Tottenham-póló Kyle Walker aláírásával + 1 db NIKE labda

Egy teljes Match Attax kártyasorozat

1 db Nike labda

 

6. Adó

 

6.1. A Szervező vállalja a nyertesek nevében a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő

nyereményadó, személyi jövedelemadó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését. Az ezeken

kívül felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

7. Vegyes rendelkezések

 

7.1. A nyerteseket a Szervező a részvétel során azonnal telefonon vagy levélben értesíti.

 

7.2. A Szervező és tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

7.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

 

7.4. A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

 

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait, és személyes jellegű

információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.) a Szervezővel közvetlen vagy

közvetett kapcsolatban álló bármely más cég reklámtevékenysége és a jelen Akció

lebonyolítása és dokumentálása céljára,

 

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja

át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási

médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban,

 

c) a Szervezővel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló bármely más cég jogosult tárolni a

résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára.

 

d) Jelen akcióban való részvételével a játékban részt vevő személyek hozzájárulnak

ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Ringier Kiadó Kft. marketingakciókhoz,

promóciókhoz felhasználja.

 

7.5. A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.

 

7.6. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

 

 

2022.11.13 23:54:30

Egyéb csapat nemzetisport.hu

ALAPVONAL. A tények, amelyek nem cáfolhatók semmiféle mentegetőzéssel. Mert a feltételes mód egyértelmű hárítás, csak éppen van benne némi visszamenőleges remény. Ami szintén logikai nonszensz. Ez a »mi lett volna, ha« olyan, mint a »jó« döntés. Nálam ilyen sincs, csak simán döntés, hiszen a többi lehetőség nem lett kipróbálva.

2022.11.12 23:16:12

Egyéb csapat nemzetisport.hu

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk.