nemzetisport.hu
2017.07.13 12:02 Frissítve: 2017.07.13 12:24

„NS Budapest Park jegyek” szabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „NS Budapest Park jegyek” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. (Cg.01-10-047955; székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.; (a továbbiakban: Szervező), mint a Játék felületének, a www.nemzetisport.hu weboldal üzemeltetője. A játék nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK (A PÁLYÁZÓK)

A Játékban részt vehet minden magyarországi postacímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, a Játék szervezésében esetlegesen közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont).

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. július 13-án 10.00-kor kezdődik és 2017. július 14. 20.00-ig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. Játékleírás – NS Budapest Park jegyek

Az Akcióban való részvétel feltétele a Nemzeti Sport Facebook oldalán feltett kérdésre való helyes válasz elküldése kommentben.

4.2 NYEREMÉNYEK

1-1 db 2 fő részére szóló belépőjegy.

2017.07.15., Irie Maffia koncert

2017.07.22., Brains koncert

2017.07.29., Punnany Massif koncert

A nyertesek az eredményhirdetést követően e-mailben kapják meg a névre szóló vouchert, amit a helyszínen kell karszalagra váltani.

4.3 Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés időpontja: 2017. július 14. 20 óra.

A nyertes nevét a Szervező a www.facebook.com/nsonline Facebook-oldalon hirdeti ki és teszi közzé. A Szervező a nyerteseket Facebook üzenetben értesíti. Az értesítés után a nyeremény vouchert a nyertes által megadott e-mail címre küldi meg.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről. 

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK, NYILATKOZATOK

A Pályázó a játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályt.

A Pályázó a jelen Játékszabály elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az érvényes pályázathoz szükséges adatait a Játék céljából a Szervező adatkezelőként kezelje a www.nemzetisport.hu weboldal Felhasználási Feltételei szerint.

A Pályázó a jelen Játékszabály elfogadásával külön hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából a későbbiekben részére a Pályázó által megadott elérhetőségeken kapcsolatfelvételt kezdeményezzen vagy reklámot küldjön.

További Felhasználási Feltételek