HIRDETÉS
HIRDETÉS
MTI 2016.12.29 07:20 Frissítve: 2016.12.29 09:44

Szabó Tünde: 2017 a magyar sport kiemelten fontos éve lesz

A Magyar Távirati Iroda (MTI) hosszú interjút készített Szabó Tünde sportállamtitkárral, aki elmondta: január 1-jétől – az új sporttörvény hatályba lépésétől – fantasztikus munka kezdődik el a sportirányítás és a sportvezetés tekintetében, miután a magyar sport átalakítását előíró módosítást novemberben elfogadta a parlament. A törvénymódosítás előkészítése több mint fél évig tartott, és az időzítése is fontos volt, hiszen ilyen alapvető változás csak egy olimpiai ciklus lezárását követően valósítható meg.

HIRDETÉS
Szabó Tünde sportállamtitkár egy közelmúltbeli konferencián (Fotó: Veres Viktor)

 

Szabó Tünde az MTI-nek úgy fogalmazott: a sportért felelős államtitkárság felkészült, felállt a rendszer, és az új esztendőnek úgy tudnak nekiindulni, hogy „a sportigazgatás, a sportirányítás mind a civil, mind az állami oldalról tényleg olyan feladatot tud ellátni, ami hatékony, gyors, átlátható, valamint sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít a szakmai munka nyugodt, biztos háttereként”.

„A sportágazat – mondta – még sohasem részesült ilyen kiemelt támogatásban, mint most, viszont a szakmának is tudnia kell élnie ezzel a páratlan lehetőséggel, most ez a legfontosabb feladat.”

„AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN NAGYON SOK VÁLTOZÁS TÖRTÉNT”

Mindehhez alapvető változásként az is kellett, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságtól (MOB) visszakerüljenek a sportirányítás meghatározó jogosultságai a sportállamtitkársághoz, és az eddigi MOB-tagozatokból önálló jogkörrel rendelkező köztestületek alakuljanak. Ezek a változások a múlt héten megtörténtek, így minden törvényes keret adottá vált az új rendszer elindulásához.

„A korábbi rendszer 2011-ben állt fel, és a koncepció akkor azon alapult, hogy a MOB legyen a sport legfőbb irányítási szerve, valamint a MOB alá tartoztak a tagozati rendszerek, az olimpiai sportágaké, a nem olimpiai sportágaké, a fogyatékkal élőké, a diák- és hallgatói sporté, továbbá a szabadidősporté – emlékeztetett az államtitkár. – Az elmúlt öt évben azonban nagyon sok változás történt, új programok indultak, így a 16 kiemelt sportágé, a TAO-sportágak támogatásáé, de elindult a kiemelt egyesületek támogatása, a felzárkóztatási program, a létesítményfejlesztési programok és mindemellett rendkívül fontos a hazai rendezésű nemzetközi események egyre növekvő száma. A 2011. évi sporttörvény átfogó módosításának idején ezek a programok még nem indultak el és az új feladatok irányítása olyan plusz terhet rótt a MOB-ra, amely mellett a szakmai irányítás hátrányt szenvedhetett. Ezért döntött a magyar kormány a MOB tehermentesítéséről és a faladatok átcsoportosításáról.”

„Az előkészítés és az egyeztetések több hónapon keresztül zajlottak, és a változtatásokat az új olimpiai ciklus megkezdésére időzítettük, tehát a döntést a riói eredmények nem befolyásolták – folytatta az államtitkár. ˜– A riói olimpiát követően azonnal lépnünk kellett, mivel mindössze három hónapja volt az állami sportigazgatásnak az új finanszírozási rend januári bevezetésére. Ezt a munkát elvégeztük, és teljes sportigazgatás-váltást hajtottunk végre. A jövőben az átláthatóbb finanszírozási rendszer mellett közvetlen kapcsolatunk lesz a sportági szövetségekkel, sokkal nagyobb rálátásunk lesz a kiemelt egyesületek, műhelyek, akadémiák szakmai tevékenységére, és a céltól, az eredményességtől függő támogatási rendszerükre is.”

„A BELÜGYEIKBE SOHASEM SZÓL BELE A SPORT-ÁLLAMIGAZGATÁS”

Hozzátette, hogy az eddig közvetett, többlépcsős úton működő sportirányítás után immár sokkal nagyobb lesz a rálátásuk egy-egy sportági szakszövetség munkájára is.

„Nekem nagyon fontos, hogy közvetlen kapcsolatom legyen a szövetségekkel, hiszen én magam is korábban az úszószövetségben dolgoztam, ezért tisztában vagyok azok feladataival és a teendők sokaságával – hangsúlyozta Szabó Tünde. – Mindenképpen leszögezem, hogy a belügyeikbe sohasem szól bele a sport-államigazgatás, de naprakészen tudnunk kell, mi történik egy-egy sportági szakszövetség életében, és ha szükséges, iránymutatást adunk, hogy maga a szakma semmiképp ne sérüljön.”

„Természetesen a sportvezetés nem szereti a bizonytalanságot, a botrányokat és az anarchiát, de mindig támogatja, és lehetőség szerint segíti a sportágak megújulását, fejlődését. Észre kell vennünk, hogy a sportvilág is rengeteget változott, és a sportszakmának is fel kell vennie a változások ritmusát” – jelentette ki Szabó Tünde, aki nagyon fontos feladatnak nevezte az utánpótlás-nevelést is.

„AZ UTÁNPÓTLÁS A TOVÁBBI FEJLŐDÉS ZÁLOGA”

„Felállítottunk egy új helyettes sportállamtitkárságot, amelyhez hasonló eddig még nem volt soha. Korábban háttérintézményként működött a NUPI, a NUSI, ám amikor az átcsoportosítás megtörtént 2011-ben, a MOB alá került az utánpótlás-nevelés irányítása is. Pedig ez a terület súlyánál fogva erősebb képviseletet igényel, hiszen az utánpótlás a további fejlődés záloga. Mostantól az utánpótlás ügye is hozzánk tartozik, ezáltal egy teljesen új feladatellátást tudunk végezni” – mondta, kitérve rá, hogy az elindított sportágfejlesztési programok és az utánpótlás-programok között jelenleg még sok átfedés van, ehelyett kell megvalósítani a programok egymáshoz kapcsolódását.

„Egy olyan utánpótlás-struktúrát lehet így kialakítani, amely az élsportot hatékonyan képes segíteni, de a szabadidősport alapjait is megteremti. Sportolóként pontosan tudom, hogy mennyi mindent tud adni az életünknek a mozgásgazdag életmód, és ezt már gyermekkorban el kell kezdeni.”

Borkai Zsolt és Szabó Tünde a decemberi MOB-közgyűlésen (Fotó: Szabó Miklós)

 

SZEMÉLYI KÉRDÉSEK, A MOB MEGVÁLTOZOTT SZEREPE

Ami a személyi kérdéseket illeti, Szabó Tünde elmondta, hogy január 1-től két helyettes segíti a munkáját.

„Sárfalvi Péter, korábbi világbajnok öttusázó lesz a nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért, Fazekas Attila pedig a sportigazgatásért és a sportágfejlesztésért felelős helyettes államtitkár. Új főosztályok és osztályok jöttek és jönnek létre az átalakult struktúrában.”

A felvetésre, hogy miközben az egész magyar sportot lefedi az új struktúra, a feladatok viszont megsokszorozódnak, Szabó Tünde így reagált:

„Az igényeknek megfelelően új státuszokat kaptam, 25 munkatárs érkezett a MOB-tól és a sportszakma egyéb helyeiről, mindenkinek megvan a feladata, és úgy gondolom, készen állunk.”

Az államtitkár kiemelte, hogy már karácsony előtt felállt mind a négy önálló köztestület.

„Elsőként a Magyar Paralimpiai Bizottság alakult át köztestületté, amelynek elnöke Szabó László lett, ezt követte a Borkai Zsolt vezette MOB közgyűlése és alapszabály-módosítása. Harmadikként állt fel a Nemzeti Versenysport Szövetség Mészáros János elnökletével, végül pedig a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség alakult meg, amelynek élére Balogh Gábort választották meg a küldöttek.”

Szabó Tünde külön is foglalkozott a MOB-bal.

„Továbbra is fontos szerepet tölt be a magyar sportban az olimpiai bizottság, de feladatai átalakulnak, ami a szakmai munka kiemelését jelenti, és remélem, nemcsak nálam, hanem mindenkinél. Ha az olimpiai és élsportot nézem, akkor a MOB így sokkal jobban fókuszálhat az Olimpiai Chartában ténylegesen megfogalmazott feladataira. S ne feledjük: 2024-ben olimpiát szeretnénk rendezni, márpedig a pályázati feladatok ellátása is óriási munka. Feladatai közé tartozik még a 2017. évi győri rendezésű EYOF lebonyolítása, valamint a magyar csapatok felkészítése a téli olimpiai játékokra, az ifjúsági illetve az európai olimpiára is.”

EDZŐKÉPZÉS, KIFIZETÉSEK GYORSÍTÁSA

Az államtitkár a változások sorában megemlítette az edzőképzést is.

„Hozzánk kerülnek a kiemelt edzői státuszok és az utánpótlás-nevelésben is elindítunk egy újabb edzői programot, amellyel még több utánpótlásedzőt tudunk segíteni. A cél az, oda érkezzen a támogatás, ahol a legnagyobb szükség van rá, hogy ne kallódhassanak el tehetséges gyermekek. Nagyon fontos számomra az edzőképzés szakmai háttere, a szakmai képzésbe és a döntéshozatalokba pedig be kell vonni a mesteredzőket és a Testnevelési Egyetemet is.”

Visszatérő gond a magyar sport támogatási rendszerében, hogy főleg az esztendő elején késve érkeznek meg a pénzek, de az államtitkár szerint ez már a múlt:

„Jó példa, hogy 2016-ban a támogatások már időben érkezhettek a sportági szakszövetségekhez, és ezt még gyorsítani szeretnénk. Megvannak ugyanis a költségvetési döntések, a szakmai feltételek adottak, így a forrásokat korán le tudjuk hívni és azon dolgozunk, hogy a munka zavartalansága érdekében 2017-ben legkésőbb február közepéig minden sportszervezetnél, a szerződéskötést követően ott legyen a megítélt támogatás” – jelentette ki az államtitkár, akit nem zavar, hogy az év elején várhatóan megint különösen nagy számban érkeznek majd hozzá a sportvezetők.

„A sportági szövetségek elnökei, főtitkárai eddig is rendre megkerestek, és én ezt nagyon szeretem, mert úgy tudok eredményesen dolgozni, ha gyakran találkozom velük, illetve közvetlenül értesülök a történésekről, tervekről. Eddig is azt tartották rólam, hogy mindenki előtt nyitva áll az ajtóm, ez a jövőben is így lesz, még ha erre néha a teljes 24 óra is kevésnek tűnik. Minden szövetséggel és sportszervezettel ki fogunk alakítani egy olyan kommunikációs rendszert, amelyben kölcsönösen el tudjuk mondani egymásnak érveinket, problémáinkat, valamint a beszámolók alapján értékeljük az elmúlt évet, és a jövőre vonatkozó terveket. El kell azonban mondanom azt is, hogy a támogatások felhasználásának elszámolása és azok ellenőrzése is nagyobb hangsúlyt fog kapni. Ezeken a januári találkozókon is módom lesz megerősíteni, hogy mindannyiunk számára nagy, de nagyon fontos és eredményes munka kezdődik.”

A magyar olimpiai pályázat nagykövetei (Fotó: Földi Imre)

 

„2017 A MAGYAR SPORT ÚJABB NAGY ÉVE LESZ”

A kérdésre, mit vár 2017-től, mikor lesz-lenne elégedett, Szabó Tünde így felelt:

„Úgy gondolom, a szakma is értékelni fogja a tevékenységünket, hiszen a sportágfejlesztési programoknak egymásra kell épülniük. Sokkal nagyobb hangsúly helyeződhet a modern kor igényeinek megfelelő feltételek biztosítására, és az előzetesen benyújtott sportági stratégiák teljesítésére. Örülök, hogy a sportállamtitkárságon dolgozó kollégák sportszakmailag elkötelezett emberek, amit érzékelhet majd a civil szféra is” – mondta.

Hozzátette: „Sportnemzet vagyunk, és sportoló nemzet szeretnénk lenni, de szerintem már ez utóbbi is igaz ránk. 2017-ben ezért is óriási feladatunk, hogy az egészséges életmódot népszerűsítve még inkább behozzuk a családok életébe a mozgásgazdag életmódnak a fontosságát a diáksport és a tömegsport fejlesztésével.”

„A következő esztendő – szögezte le – azért is kiemelten fontos éve a magyar sportnak, mert a több nemzetközi esemény közül két nagy világbajnokságot rendezünk, a cselgáncs-vb-t és a vizes világbajnokságot, amelyhez hasonló sportesemény még sohasem volt Magyarországon.”

„Szeptemberben pedig – emelte ki – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság határoz arról, ki rendezheti a 2024-es nyári játékokat a versenyben maradt három pályázó, Budapest, Los Angeles és Párizs közül. Óriási lehetőség már önmagában az is, hogy pályázunk. A majdani döntés eredményétől függetlenül már az is nagy siker, hogy bemutatkozhatunk, hogy Budapest és Magyarország megmutathatja a világnak, mennyire fontos nekünk az olimpiai eszme és a sport. Felfigyelhet ránk a világ az által is, hogy két megapolisz mellett vagyunk versenyben. Célunk az, hogy elnyerjük a 2024-es játékok rendezési jogát, és ha a NOB úgy határoz, hogy mi rendezhetünk olimpiát és paralimpiát, a világ csodája fog megtörténni. Számos teendő vár ránk, de biztos vagyok benne, hogy 2017 a magyar sport újabb nagy éve lesz.”

HIRDETÉS

A Nemzeti Sport digitális formában - az e-újságért kattintson ide!

HIRDETÉS
2018.05.20 00:51:42

Egyéb egyéni DEÁK ZSIGMOND

ALAPVONAL. Inkább „kimozgom” magamból a feszültséget, mintsem hogy betokosodjon, s részemmé váljon a gyűlölet. A sport erre is jó módszer, tessék elhinni!

2018.05.17 13:02:46

Egyéb egyéni nemzetisport.hu

Ígéretesen induló karrier, zaklatás, bujkálás és félelem, maradandó hegek és az út a boldogságig.

2018.05.11 10:52:06

Egyéb egyéni RÁC BENEDEK BALÁZS

Identitásképző ragaszkodás a sport világában • Régen minden más volt. Még a klubhűség is.

2018.05.16 23:48:46

Egyéb egyéni KUN ZOLTÁN

ALAPVONAL. Tucatjával kerülgetnek a futók, amikor a budai rakpartra kanyarodva a piros lámpánál beszorulva kénytelen vagyok a zebrán megállni; nem lehet úgy átvinni a gyerkőcöket a nagyszülőkhöz, hogy a tízperces út alatt ne lássunk vagy harminc bringást; egyre több a tó- vagy folyóátúszó, hamar betelnek a túralétszámok, dagadnak az izmok a fitnesztermekben.

2018.05.11 23:12:50

Egyéb egyéni IGLÓI-NAGY ISTVÁN

ALAPVONAL. Vigyázni kell, sajnos mind gyakrabban olvashatunk a remélhetően mégis egészen elenyésző számú esetről, amikor … bácsi, netán … néni nem éppen a legmegfelelőbben értelmezi az edzői, oktatói szerepkört.

HIRDETÉS
HIRDETÉS